_

PyroTek PyroThrombin 1.0 kiti pyrosekanslama yöntemi ile Qiagen PyroMark Q24 Platformu üzerinde çalışmaktadır. Kit trombofili ile ilişkili 6 SNP’nin saptanmasında kullanılmaktadır. Yenilikçi bir barkodlama yöntemi kullanılarak multiplex alel-spesifik çoğaltma yapılmaktadır. Pyrosekanslama işlemi bittikten sonra veri dosyaları PyroTek yazılımı kullanılarak analiz edilmektedir.