AccusaSeq sekanslama kitleri “Sanger Sekanslama Presibi” ile çalışmaktadır. Kitler ilgili genomik bölgeleri çoğaltmak için gerekli tüm bileşenleri içerir. AccuraSeq kitleri tüm kapiler sekaslama cihazlarıyla uyumludur.

AccuraSeqBeta-talasemi Sekanslama KitiBeta-globin geninin tüm mutasyon içeren bölgelerini
kapsamaktadır (5’ UTR, exon1, intron1, exon2, intron2’nin
bir bölümü, exon3 ve 3’ UTR bölgeleri)
IVD-CE
AccuraSeqCF Sekanslama KitiCFTR geninin 4, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 20, ve 21. exonlarını
kapsamaktadır
IVD-CE
AccuraSeqHBV İlaç Direnci Saptama KitiHepatit B Virüsünin DNA Polimeraz geninin 80-250 arası
kodonlarını kapsamaktadır
IVD-CE
AccuraSeqHCV genotipleme KitiHepatit C Virüsünün NS-5b ve 5’-UTR bölgelerini kapsayarak bilinen tüm
HCV genotiplerini saptamaktadır
IVD-CE
AccuraSeqFMF Sekanslama KitiMEFV geninin 2, 3, 5 ve 10. exonlarını kapsamaktadır IVD-CE