_

İontek CF, FMF ve Beta-talasemi genetik hastalıkları için yeni nesil sekanslama kitleri üretmektedir. ARIA kitleri MiSeq yeni nesil sekanslama cihazları ile uyumludur. Kitler geleneksel ve long-range PCR yöntemlerini kombine ederek Pratik bir kullanım sunmaktadır.

AriaBeta-talasemi Sekanslama KitiBeta-globin geninin tamamını kapsamaktadır IVD-CE
AriaFMF Sekanslama KitiMEFV geninin tamamını kapsamaktadır IVD-CE
AriaCF Sekanslama KitiCFTR geninin 27 exonunu kapsamaktadır IVD-CE