ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

İontek Ar-Ge proje yönetimi konusunda derin bir tecrübeye sahiptir.  15 yıldan daha uzun bir süredir Ar-Ge projeleri yönetmekteyiz. İontek markasıyla satılan tüm ürünler İontek’in kendi AR-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmıştır.

İontek tarafından yönetilmiş projeler aşağıda listelenmiştir.

Proje Adı 
Diagnus: Hastalığa Özgü Mutasyon Analizi için Uzman Sistem GeliştirilmesiTÜBİTAK 1501
Luminex xMAP Platformu üzerinde 40 Beta-talasemi mutasyonunu saptamaya yönelik Kit geliştirilmesiTÜBİTAK 1507
Diagnus BRCA: Ailesel Meme Kanserinin Tanısı için Uzman Sistem GeliştirilmesiTÜBİTAK 1501
Yüksek Başarımlı Biyoinformatik Platformu TÜBİTAK 1501
PCR Hazırlığı Yapabilen Otomatik DNA İzolasyon Cihaz ÜretimiKOSGEB
Gıda Patojenleri için Digital PCR Kitlerinin GeliştirilmesiTÜBİTAK 1511
Nanostring nCounter Platformu Üzerinde Multiple Myeloma Tanı Kitlerinin GeliştirilmesiTÜBİTAK 1511
Kistik Fibroz İçin Yeni Nesil Sekanslama Yöntemi İle Tanı Kiti GeliştirilmesiTÜBİTAK 1511
Tromboza Yatkinliği Belirleyici Genetik Markörleri Saptamaya Yönelik Pyrosekans Kiti GeliştirilmesiTÜBİTAK 1511
Uzun QT Sendromu (LQT) İçin Genetik Test Kiti GeliştirilmesiSANTEZ