DROPLET DİJİTAL PCR

Droplet Dijital PCR, temel olarak, örneğin sıvı fazda çok sayıda damlacığa bölünmesini sağlayarak bir araştırma laboratuarındaki pratik uygulamaların istatistiksel analiz metodolojisi çerçevesinde incelenmesine olanak verir.

Bu sistem, araştırmacılara rakipsiz hassasiyet, benzersiz doğruluk ve kesinliği barındıran sonuçlar verir. Dahası, hedef DNA’yı, viral yük analizini ve mikrobik nicelemeyi ideal bir şekilde ölçmek için hedeflerin mutlak miktar tayini sağlar.

ddPCR sistemi, nadir bulunan DNA hedef kopyalarını tespit etmek, diğer yöntemlerle belirlenemeyen çok küçük farkları ölçebilmek, gen ekspresyon miktarını ve kopya sayı varyasyonunu belirlemek için, kullanılabilir.