KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİMİ

İontek faaliyetlerini ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sertifikasyonları çerçevesinde yürütmektedir.

Tasarım ve üretim süreçleri Avrupa Birliği Komisyonunun 98/79/EC Vücut Dışı Tanı Yönetmeliğinin Tam Kalite Güvence sistemi doğrultusunda işlemektedir.