QIAGEN PYROMARK Q24 PYROSEQUENCING SİSTEMİ

Pyrosequencing teknolojisi birkaç dakika içinde dizi bağlamında kantitatif veri sağlar ve bu teknoloji sentez sırasında dizileme ilkelerine göre çalışır. PyroMark Q24, mutasyon tespiti ve SNP tipleme de dahil olmak üzere, epigenetik araştırmalar ve genetik analizler için son derece uygun gerçek zamanlı bir dizileme sistemidir. Ayrıca, bu sistem, karışık hücre popülasyonlarında allel frekansının kantitasyonunu sağlar.

Pyrosequencing teknolojisi aynı zamanda tek veya çoklu CpG bölgelerinin metilasyon modelinin varyasyonlarının yüksek hassasiyetle analiz edilmesini sağlar.

Pyromark Q24 Pyrosequencing Sisteminin uygulamaları şunları içerir:

  • Patojenlerde ilaç direnci gelişiminin araştırılması
  • Gen ekspresyon regülasyonunda epigenetik DNA metilasyonunun rolünün belirlenmesi
  • Spesifik fenotipler için genetik belirteçlerin aydınlatılması
  • Adli DNA mitokondriyal numunelerinde polimorfizmlerin saptanması.