nCounter® ANALİZ SİSTEMLERİ

“nanoString Technologies” firması tarafından geliştirilen nCounter® Analiz Sistemi temel araştırmalara, translasyonel tıp çalışmalarına ve in-vitro tanı uygulamalarına olanak veren bir platformdur.

nanoString tarafından geliştirilen hibridizasyon tabanlı bu yöntem ile multipleks olarak 800’e kadar farklı hedef, tek bir reaksiyonda, dijital moleküler barkodlama yöntemi esas alınarak tespit edilebilmektedir. Bu teknoloji ile enzim kullanımı ve amplifikasyon adımlarının ortadan kalkması, çok kısa sürede yüksek kalitede veri oluşması, nCounter® Analiz Sistemini qPCR gibi alternatiflerine göre öne çıkarmaktadır. Başlangıç materyali olarak, çalışılması çok zor olan FFPE dokularından elde edilen genetik materyal de dahil olmak üzere, total RNA’dan hücre lizatlarına kadar çok geniş bir yelpazesi vardır. Farklı moleküllerin sayımı yüksek hassasiyetle yapılabilirken, bu teknoloji, 3D olarak adlandırılan bir sistemin uygulanmasıyla, DNA, RNA ve protein izolatlarını tek bir tüpte tespit edebilmektedir. Ayrıca, Plex tasarımı ile 96 örnekte toplam 9216 gen ekspresyon verisine 2 günde ulaşmak mümkündür.

nCounter® Analiz Sistemi; kanser, immünoloji, immüno-onkoloji, inflamasyon ve nörobilim çalışmaları gibi alanlarda kullanılabilmekle beraber, talebe özel çalışmalarla, her alan ve her organizmada ekspresyon çalışmalarına olanak vermektedir. Yeni nesil dizileme (NGS) ve mikroarray yöntemi ile elde edilen verilerin validasyon çalışmalarında sıklıkla tercih edilmektedir.

nCounter® Analiz Sistemi, araştırmacıların çalışmalarını klinikte kullanılabilecek tanı testlerine çevirmek için ideal bir platformdur. Biyolojik yolak analizlerine de olanak sağlayan nCounter® Analiz Sistemi uygulamaları aşağıda belirtilmiştir:

 • 3D teknolojisi
 • Hazır paneller
 • Gen ekspresyon analizi
 • miRNA profilleme
 • miRNA ve mRNA aynı örnekten tek tüpte profilleme (miRGE)
 • lncRNA
 • “Fusion genes” panelleri
 • CNV (Copy Number Variation)
 • SNV (Single Nucleotide Variation)
 • ChIP-String
 • Tek hücre analizi
 • FFPE dokuları ile retrospektif çalışmalar
 • RNA-Seq ve microarray validasyonu
 • Protein analizleri
 • Yolak analizleri