MOLEKÜLER KANSER ÇÖZÜMLERİ

MOLEKÜLER KANSER ÇÖZÜMLERİ

Kişiselleştirilmiş tıp özellikle kanser alanında günümüzün en önemli yaklaşımlarından biridir. Bu sayede klinisyenler hastalarının genetik donanımını öğrenip tümör oluşumunu inceleyebilmektedirler.

Bu bilgiyle hastalığın önlenmesinde, tarama programları geliştirilmesinde ve daha etkin tedavi stratejileri oluşturulmasında önemli mesafeler alınabilmektedir. Ayrıca standart yöntemlere göre daha az yan etkisi olan tedavilerin tercih edilmesi mümkün olmaktadır. Genetik testlerle kanserli hücrelerin incelenmesi sayesinde doktorlar her hastanın gereksinimlerine uyacak bireyselleştirilmiş bir tedavi uygulayabilmektedir.

İontek bireyselleştirilmiş kanser tanısı ve prognozu alanında son teknolojiye sahip çözümler sunmaktadır.