MEME KANSERİ

nanoString firması tarafından üretilen Prosigna® testi, meme kanseri teşhisi konmuş bireylerde, tümör biyolojisini kişiselleştirilmiş prognostik nüks riski skoruna çevirmek için PAM50 gen işaretini kullanmaktadır. Prosigna®, hormonal reseptör pozitif, 0-3 lenf nodu pozitifliği bulunan hastalarda in vitro diagnostik kullanım için uygundur.

nCounter® Dx Analiz Sisteminde Prosigna® Meme Kanseri Prognostik Gen İmzası Testi FDA tarafından (U.S. Food and Drug Administration) Eylül 2013’de onaylanmıştır. Test Avrupa’da 2012 yılında tanı amaçlı kullanılabilir olduğunu gösteren IVD-CE işaretini almıştır.

Pam50 genlerinin ekspresyonu, amplifikasyon gerekmeden, multipleks olarak tek bir reaksiyonda ölçülür ve nanoString’in deneysel olarak validasyon çalışmalarıyla geliştirdiği algoritmanın uygulanmasıyla bir hastanın tümörünün gen ekspresyon profili bilinen meme kanseri intrinsik alt tipleri ile karşılaştırılır. Uygulanan bu algoritmayla, test sonucunda proliferasyon skorunun ve tümör boyutunun kombinasyonu ile bireyselleştirilmiş bir Prosigna Nüks Riski Skoru üretilirken, aynı zamanda meme kanseri alt tipi de raporlanmaktadır. Prosigna Nüks Riski Skoru, 0-100 ölçekte sayısal bir değer olup, 10 yıllık bir süre içinde kanserin nüks etmesi olasılığı ile ilişkilidir.

Tamamen otomatikleştirilmiş ve kullanımı kolay olan nCounter® tabanlı Prosigna® testi meme kanseri gen ekspresyonunun hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilmesini, yerel nitelikli laboratuvarlarda hassas, tekrarlanabilir prognostik bilgi üretilmesini ve bilinçli tedavi kararlarının verilmesini sağlar.