LİKİT BİYOPSİ

İontek Türkiye’de Guardant 360® genomik testinin tek yetkili dağıtıcısıdır. Guardant 360® yeni nesil sekanslama teknolojisi temelli bir likit biyopsi testidir ve hasta kanından çalışılmaktadır.

Guardant Health firması girişimsiz (non-invasive) kanser tanısında öncü ve kapsamlı bir genomik likit biyopsi testini ticari olarak piyasaya süren ilk firmadır. Test CLIA-sertikalı, CAP-akreditasyonlu bir laboratuvarda çalışılmaktadır.

Kullandığı patentli dijital sekanslama teknolojisi ile bireyin genomik değişimlerini çok hassas ve doğru bir şekilde tanımlayarak tümörün gelişmesi, değişmesi veya tedaviye direnç geliştirmesi gibi olguları belirlemek suretiyle kanser tedavisinde gelinen son noktayı temsil etmektedir. Guardant Health onlarca yıllık bilimsel araştırmayı, laboratuvar teknolojilerindeki gelişmeleri ve likit biyopsi alanındaki çığır açan yeni metodolojisini birleştirerek şimdiden onbinlerce örnek üzerinde denenmiş bir test geliştirmiştir.

Guardant 360® ileri derece solid tümörlü kanser hastalarının kan dolaşımındaki tümör DNA’sını (ctDNA) saptar. Önde gelen tıbbi kılavuzlarda tanımlanmış tüm hedeflenebilir somatik genomik mutasyonları tek bir kan alımıyla tanımlayabilir. Guardant 360®’nın patentli dijital sekanslama teknolojisi ile hatalı pozitif sonuçların önüne geçilmektedir.

Günümüzde likit biyopsi tekniği ilerlemiş kanserlerde tedavinin yönlendirilmesi konusunda kullanılan bir metottur. Ancak yakında likit biyopsi erken evre kanserlerin tespiti, kemoterapi kararının verilmesi ile residüel hastalığın ve nüksün takibi gibi alanlarda da kullanılabilecek girişimsiz bir yöntem olarak karşımıza çıkacaktır.

Kanser bilindiği üzere dinamik bir hastalıktır ve uygulanan tedavi karşısında değişime uğramaktadır. Yeni tedavi seçeneklerini uygulayabilmek için kanserin geçirdiği evrimi anlayabilmek çok önemlidir. Guardant 360® genomik testinin dayandığı çok geniş genetik veri bankası sayesinde ilerlemiş kanserlerin tedaviye verdikleri cevap belirlenebilmektedir. Bu veri bankası büyüdükçe bu hastalık ile ilgili bilgimiz ve onu daha hızlı yenme umudumuz artmaktadır. İnanıyoruz ki bu bilgi ile yeni ilaçların geliştirilmesi ve kanserle savaşan hastaların yaşam kalitelerinin arttırılması mümkün olacaktır.